Nepal'in Dağ Eteklerinin Güneyinden Rana Tharular'ın 18 Çarpıcı Fotoğrafı

The silver white looks strikingly beautiful on the bright dress and black shawls.

Rana Tharular – Gümüş beyazı, parlak renkli elbise ve siyah eşarpların üzerinde çarpıcı biçimde güzel görünüyor. Fotoğraf: Solveig Boergen. İzinle kullanılmıştır.

Geçmişte, zengin toprak sahipleri, Rana Tharular — Nepal'in uzak batısındaki Kailali ve Kanchanpur bölgelerinin yerlileri — yağma, saldırı ve ayrımcılığa uğradı.

Yalıtılmış köyleri hırsızlık çeteleri tarafından sürekli yağmalandı. Shuklaphanta Milli Parkı genişletildiğinde yerlerinden edildiler ve toprak iskan programı sırasında, birçoğu atalarından kalma toprakları kaybettiler. Sıtmayla mücadele programının evlerinin çevresine DDT (Dichloro Diphenyl Trichloroethane) püskürtmesinin ardından Chitwan'daki Tharular, arazilerinin sadece yüzde on dörtlük kısmında yaşamak zorunda bırakıldılar. Daha öncesinde, arazinin hemen hemen yüzde doksanında yaşıyorlardı.

İzole yaşadıklarından dolayı, Rana Tharular hakkında yazılı doküman bulmanın zor olduğunu yazmış Bikram Rana blogunda:

In India Rana Tharus of Khiri, and Nainital are under scheduled tribes. In case of Nepal in terms of habitats Rana Tharus are the native residents of Kailali and Kanchanpur since 16th century and are the first settlers of the two districts later they were joined by Dangauras of Dang and after theeradication of malaria and resettlement plan of Panchayat regime,Khasiyas [tribes] joined.

Hindistan'da Khiri ve Nainital Rana Tharular'ı kanunen tanınan kabileler. Nepal'de beşeri yerleşim açısından Rana Tharular, 16. yüzyıldan beri Kailali ve Kanchanpur'un yerli sakinleri ve iki bölgenin ilk yerleşimcileri; sonradan Dangauras of Dang ile sıtma imhası ve Panchayat rejiminin yeniden iskan planının ardından Khasiyas [kabileleri] da onlara katıldı.

Yine de, bütün engellere rağmen, kültür ve geleneklerini unutmamışlar. Yaşam tarzları özgün kalmış ve geleneksel giysileri ile aksesuarları, her fotoğrafçı ve tasarımcının ilgisini çekecek türden.

Japonya'da yaşayan ve çalışan Alman fotoğrafçı Solveig Boergen, Rana Tharular'ın günlük hayatlarından kareler yakalamak için Nepal'in batısındaki Kanchanpur bölgesini ziyaret etti. İşte gördükleri:

As the sun peeks from the window of the mud house, an old Rana lady is busy preparing meal. The mighty rays illuminate the surrounding and the dark corner of kitchen turns into a portrait painted in ochre.

Güneş, kerpiç evin penceresinden girerken, yaşlı bir Rana kadını yemek yapmakla meşgul. Güçlü ışınlar, etrafı aydınlatıyor ve mutfağın karanlık köşesi aşıboyasıyla yapılmış bir portreye dönüşüyor.

The morning chores comprise cleaning the premises and taking the cattle out in the open.

Sabahki işler, çevreyi temizlemek ve sürüyü dışarı çıkarmaktan ibaret.

The morning chores comprise cleaning the premises and taking the cattle out in the open.

Sabahki işler, çevreyi temizlemek ve sürüyü dışarı çıkarmaktan ibaret.

The young one is a helping hand in looking after the goats and bringing grass for the animals.

Genç kız, keçilere göz kulak olmak ve hayvanlara ot getirmekte yardımcı.

The lady in her bright blouse sits on a rope cot and makes clay figurines for her grandchildren to play with in the upcoming festival. She draws inspiration from the nature, the tattoos on her arms and the bright colours of her blouse.

Parlak renkli bluzlu kadın ip yatakta oturuyor ve yaklaşan festivalde oynamaları için torunlarına kil heykelcikler yapıyor. Doğadan, kollarındaki dövmelerden ve bluzunun parlak renklerinden ilham alıyor.

Like William Wordsworth's Solitary Reaper, the lady reaps the paddy alone. Her bright costume stands out in the sea of yellow.

William Wordsworth'ün Solitary Reaper'ındaki (Yalnız Orakçı) gibi, kadın, çeltik tarlasını yalnız başına biçiyor. Parlak giysisi, sarı denizinde göze çarpıyor.

When her friend joins her, it seems like a competition between the traditional dress she is wearing and the modern dress her mate is adorning. Both the colours burn bright in the yellow field.

Arkadaşı ona katıldığında, giydiği geleneksel elbiseyle arkadaşının renk kattığı günümüze ait elbise arasında bir rekabet varmış gibi görünüyor. Her iki elbisenin renkleri de sarı tarlada parlıyor.

The coming together of the community for a bountiful catch is a moment to watch.

Bereketli bir avlanma için topluluğun bir araya gelmesi izlenecek anlardan biri.

The joy of working together and sharing the catch – there’s plenty to learn from them.

Birlikte çalışmanın ve avı bölüşmenin keyfi – onlardan öğrenecek çok şey var.

The catch is enough for everyone.

Avlanan balıklar herkes için yeterli.

It's the marriage season and the ladies show off their ornaments.

Evlenme sezonu ve kadınlar takılarını gururla gösteriyorlar.

Mirror! Mirror! Who is the fairest of all?

Ayna! Ayna! Var mı benden güzeli bu dünyada?

Tell me if I don't look good.

Güzel görünmüyorsam söyle.

And they don’t even leave the legs. They are laden with the silver ornaments.

Bacakları da unutmamışlar. Gümüş aksesuarlar takılmış.

Like the beautiful patchwork in their dresses, the colours chosen by Ranas form a melange of vivid colours inspired by nature.

Elbiselerindeki güzel yama işi gibi, Ranalar tarafından seçilen renkler doğadan ilham alınmış canlı bir renk cümbüşü oluşturuyor.

The young ones, careless and carefree, play and roam around the village. Their smiles are precious and innocent.

Çocuklar, dikkatsiz ve kaygısızca oynuyor ve köyün etrafında dolaşıyorlar. Gülümsemeleri nadide ve masum.

Whether the young ones will follow the footsteps of their forefathers and conserve the rich culture – the future will decide.

Çocuklar atalarının ayak izlerini takip edip zengin kültürlerini koruyacaklar mı – gelecek karar verecek.

Tüm görseller izinle kullanılmıştır. Hikayenin bir versiyonu Voice of Tharus blogunda yayımlanmıştır.

Sohbet başlatın

Yazarlar, lütfen giriş »

Kılavuz

  • Tüm yorumlar onaydan geçirilir. Yorumunuzu birden fazla göndermeyin, yoksa reklam olarak işaretlenebilir.
  • Lütfen diğerlerine saygı gösterin. Nefret, küfür ve kişisel saldırı içeren yorumlar onaylanmayacaktır.