Yazılar Hakkında Gürcistan

Atletler, Politikacılar Gürcü Futbol Oyuncularının LGBT Hakları Desteğine Arka Çıkıyor

"We are far from getting there, but I see change," one Tbilisi resident commented.

Gürcistan yayınımız hakkında

Sakartvelo