Global Voices Manifestosu

Biz ifade özgürlüğüne; insanların konuşabilme, dinleyebilme haklarının korunmasına ve iletişim araçlarının küresel erişimine inanıyoruz.

Bu amaç uğruna, konuşmak ve bunu duymak isteyen herkesin gerekli imkânlara sahip olması için çabalıyoruz.

Yeni araçlar varken, ifade özgürlüğünün basın ve yayın vasıtalarına sahip olanlar veya düşünceler ile iletişimi sınırlayan hükümetler tarafından kontrol edilmesine ihtiyaç yok. Artık herkes basının gücünü kullanabilir. Herkes kendi öyküsünü dünyaya anlatabilir.

Biz birbirimizi daha iyi anlayabilmek amacıyla insanları ayıran uçurumlara köprüler kurmayı hedefliyoruz. Birlikte daha etkili çalışmayı ve daha güçlü hareket etmeyi amaçlıyoruz.

Biz doğrudan iletişimin gücüne inanıyoruz. Farklı dünyalara ait bireylerin arasındaki bağ kişisel, siyasi ve etkilidir. Biz bu gezegendeki her vatandaşın sınırlararası etkileşiminin özgür, adil, refah dolu ve sürdürülebilir bir geleceğin temeli olduğuna inanıyoruz.

Bireyler olarak emek sarf etmeye, ifade etmeye devam ederken aynı zamanda ortak ilgi ve hedeflerimizi belirleyip katkıda bulunmak istiyoruz. Biz saygı göstermeye, desteklemeye, öğretmeye, öğrenmeye ve birbirimizi dinlemeye sağdığız.

Biz Küresel Sesler’iz. Biz Global Voices’ız.