Papua Yeni Gine Sağlık Bakanı Ülkenin İlaç Açığına Dair Konuşmaları Engellemek İçin Genelge Yayınladı

Susa Mama sağlık kliniği, Port Moresby General Hastanesi, Papua Yeni Gine. Kaynak: Flickr. Ness Kerton tarafından AusAID için çekildi. Özellik: 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Papua Yeni Gine Sağlık Bakanı, personelin ve kamu hastaneleri görevlilerinin, ülkenin sağlık sistemi ile ilgili konularda medyayla konuşmaması talimatını veren bir genelge yayınladı.

Çeşitli gruplar, hastanelerde tıbbi malzeme eksikliği konusunda konuşan kamu görevlileri için genelgeyi “gag emri” (konunun basın üyelerince açıklanmasını ya da yorumlanmasını yasaklayan karar) olarak nitelendirip kınadılar. Ancak Bakan, bunun sadece kamu güvenliğini korumak amacıyla yapıldığını ve sağlık personelinin görüşlerini özgürce ifade etme hakkına sahip olduğuna dikkat çekti.

15 Ağustos tarihinde Sağlık ve HIV / AIDS Bakanı Sir Puka Temu, 66/2017 sayılı genelgeyi imzaladı ve sağlık görevlilerine, medyaya verilecek gayriresmi ifadelerden kaçınmalarını söyledi:

It has been noted recently that certain information on Health matters have been released in the media by certain health institution personnel that has distorted and created fear and confusion in the community and has been reported out of proportion without careful thought and sufficient evidence.

I now instruct and direct that no individual health worker or chief executive officer or management and boards at all levels shall provide any information of health matters and/or issues, to any means of media.

Kısa süre önce, sağlık konusunda, topluma korku veren ve karışıklık yaratan bazı bilgileri, dikkatli düşünmeden ve yeterli delil olmadan medyaya servis eden birtakım sağlık personeli tespit edildi.

Artık herhangi bir sağlık çalışanının, üst düzey yöneticinin, yönetimin ve yönetim kurulunun; sağlık konularında herhangi bir medya aracına bilgi erişimi sağlamaması talimatını veriyorum.

Sosyal medyaya yüklenen ve hızlıca yayılan genelgede, yalnızca Sağlık Bakanlığı'nın sağlık sistemi hakkında bilgi vereceği belirtiliyor.

Yolsuzlukla Mücadele Grubu Uluslararası Şeffaflık Örgütü, genelgenin “kamu görevlilerini mahvettiğini” söyledi. Ve ekledi:

This directive stifles public discourse, violates values enshrined in our National Constitution, and creates an environment of fear when frank discussion is most needed.

Health professionals and other civil servants need protection when they raise issues of national concern.

Bu direktif, kamuya açık söylemi bastırmakta, Ulusal Anayasa'mızda güvence altına alınan değerleri ihlal etmekte ve açık konuşmaya ihtiyaç duyulduğunda korku ortamı yaratmaktadır.

Sağlık mesleği mensupları ve diğer memurlar, ulusal endişe duydukları konuları gündeme getirdiğinde korunmaya ihtiyaç duyarlar.

Papua Yeni Gine Doktorlar Derneği Sekreteri Sam Yockopua, doktorların ve sağlık çalışanlarının kamuya açıklanacak konularda fikir beyan etme hakkını savundu:

I must make it very, very clear, that if we run short of medicines, we will continue making noise, irrespective of the ministerial orders in place. It will not stop us because if we wait for them (the government) it's going to take years and years and the patients will die. We will not wait for them. We will continue to make noise. We will continue to talk.

Açıkça belirtmeliyim ki, eğer ilaçlarımız azalmaya/yetmemeye başlarsa, Bakanlar düzeyindeki emirlere bakılmaksızın sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bizi durduramazlar çünkü onları (hükümeti) beklersek bu yıllarca sürecek ve hastalar ölecektir. Onları beklemeyeceğiz. Sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Konuşmaya devam edeceğiz.

Kamu hastanelerinde ilaç yetersizliğinin, fon eksikliği ve idari yetersizlikten kaynaklandığı bildiriliyor.

Eleştiriye tepki olarak Sir Puka, bürosunun sadece “tıbbi malzeme sıkıntısı gibi hassas konularda özellikle toplumdaki korku ve karışıklıklardan kaçınmak için haberlerin tutarlı olmasını” istediğini açıkladı:

In every organisation, public or private, the head of the organisation is normally the official spokesperson.

Kamu ya da özel her kurumda, örgütün başkanı tabii olarak resmi sözcüdür.

Bakan, ayrıca sağlık personelinin uygulamalar hakkında konuşabileceğini ve hastane çalışanlarına ve yetkililerine geri bildirim toplamak için bir mekanizma anlamına gelen “açık kapı politikası”na sahip olduğunu vurguladı.

Bakan, yeni hükümetin kamu hastanelerinde ilaç açığının giderilmesi için iki yıllık bir satın alma programı geliştirmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

Sohbet başlatın

Yazarlar, lütfen giriş »

Kılavuz

  • Tüm yorumlar onaydan geçirilir. Yorumunuzu birden fazla göndermeyin, yoksa reklam olarak işaretlenebilir.
  • Lütfen diğerlerine saygı gösterin. Nefret, küfür ve kişisel saldırı içeren yorumlar onaylanmayacaktır.